Revista Tomis

Revista Tomis. Reconstruim toposurile culturale locale

Cu lansarea revistei Tomis, care se revendică în mod direct de la blazonul nobiliar al Revistei Tomis (al cărei descendent de facto este), răspundem unei nevoi culturale locale importante și îndeplinim o promisiune mai veche făcută comunității tomitane, cea de a avea și în domeniul revistelor literare o platformă de exprimare a elitelor ei aptă să le readucă în circuitul național de profil, în arena marilor idei. Totodată, punem în practică o prioritate explicită a primei strategii culturale a orașului din întreaga sa istorie;  Strategia Culturală a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031. 

Sunt create deja toate premisele pentru ca revista Tomis să devină un proiect cultural comunitar pe termen lung: dispune de o echipă redacțională performantă, are asigurată baza logistică sustenabilă prin Fundația Pontica a municipiului Constanța (înființată și ea, de către municipalitate, în acest an de grație), sporește inventarul cultural local, răspunde unor nevoi reale ale comunității în domeniul cultural și promite să asigure un design creativ, atractiv, care să reducă substanțial drumul ei către destinatarii direcți. 

Încă o revistă, când tipăriturile au devenit desuete peste tot în lume? – ar putea întreba unii, iar interogația pare chiar legitimă la prima vedere. Însă, în subteranele realității culturale, care vor fi fost îndelung cercetate ca fundament al lansării revistei Tomis, nevoia unei reviste tomitane/dobrogene care să refacă nedreapta ieșire din lume a Tomisului după decesul Revistei Tomis era reală și uriașă. 

Cu Revista Tomis, Constanța respira creativ într-un orizont cultural de amplitudine, exista fără efort în geografia reperelor editoriale de neocolit, circula credibil valori locale, ținea spațiul mitic și ezoteric al lui Ovidius departe de riscul uitării. Revista Tomis readuce orașul și județul Constanța pe harta din care dispăruseră efemer, prematur și nedrept, odată cu închiderea Revistei Tomis. Revista Tomis repară nedreptatea ieșirii din hartă, reface traseul pierdut și bune borne solide pentru înzdrăvenirea culturală pe termen lung a Cetății. 

Încrederea noastră în revista Tomis sporește știindu-i promisiunile de debut, din care nu lipsește scurtarea drumului spre tineri. Pe acest drum tot mai rar se aud vocile tabuizate ale culturii. Pe acest drum tot mai rar circulă pietoni culturali. Tot mai modestă pare a fi, pe acest drum, capacitatea culturii de a produce miraje. 

Revista Tomis promite să aducă în paginile ei temele noilor generații și deopotrivă vechile toposuri culturale ale urbei, care urcă spre noi din anii originari ai culturii la Tomis: exilul, înstrăinarea, periferia, marea, războiul generațiilor, canonul, creația, inefabilul, noutatea în cultură etc. 

Preluând moștenirea culturală a Revistei Tomis din locul în care aceasta nu a mai putut produce de jure și de facto urmași, noua revistă își asumă totodată și standarde de calitate similare celor ce au însoțit drumul spre performanță al Revistei Tomis. 

Tomisul a cunoscut cândva drumul spre performanță al culturii. Suntem siguri că și-l poate aminti cu ușurință; am creat în acest sens (și vă propunem aici un promițător debut al ei) revista Tomis…

Vergil Chițac, 
Primarul municipiului Constanța

Mai multe texte
Citește și