Revista Tomis

Festivitate și festivism

În numărul 2.682 din 6 iunie 1956 al ziarului „Munca”, organ al Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Populară Romînă, se anunța că în ziua