Revista Tomis

Proiectul „Arderi experimentale/arderi arhaice”, la ediția a VIII-a 

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici (UAP), filiala Constanța Unu, organizează între 17 și 19 mai cea de-a VIII-a ediție a proiectului cultural „Arderi experimentale/ arderi arhaice”. 

Sub directa coordonare a artistului plastic dr. Florentin Marian Sîrbu, profesor în cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, secția Cultural-Educativă, catedra de Arte Vizuale și președinte al filialei Constanța Unu a UAP, cursanții clasei de ceramică vor descoperi tainele arderii arhaice. 

În cadrul workshop-ului, care se va desfășura în spațiul de creație al UAP, filiala Constanța Unu, participanții vor realiza din gresie (argilă, nisip, silicat de sodiu și șamotă din șist de suprafață – cariera Medgidia, Gherghina, Cobadin și Măcin), vase de diferite dimensiuni. Acestea vor fi așezate în cuptorul vertical din curte spațiului de creație, unde vor fi supuse unei arderi oxidante.

Lucrările realizate în cadrul proiectului cultural „Arderi experimentale/arderi arhaice” vor fi reunite într-o expoziție, care va fi deschisă la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.

Acest proiect inedit urmărește reconstituirea fluxului tehnologic al unei arderi a vaselor din lut, într-un cuptor vertical. Printre obiectivele specifice se numără conservarea și promovarea valorilor culturale, descoperirea și îndrumarea tinerelor talente spre studiul intensiv al arderilor arhaice, stimularea potențialului creativ al artiștilor, precum și educarea publicului în spiritul dragostei față de artă, în general”, au precizat organizatorii. 

Mai multe texte
Citește și