Revista Tomis

Expoziția Diana Cîrjaliu – Tana Dinu Preșa – la Muzeul de Istorie până în 10 august

Expoziția „Tușe și volume”, expoziție de pictură și ceramică realizată de Tana Dinu Preșa și Diana Cîrjaliu-Meliu la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, se prelungește până în 10 septembrie.

Criticul de artă Ana Amelia Dincă recomandă lucrările celor două artiste, punctul în care ele se întâlnesc fiind raportarea la angoasele omului contemporan:

Stăpânind arta portretului, Tana Dinu Preșa aduce în discuție mai multe aspecte ale destinului uman, incert în urma presiunilor sociale, care sub aura unor conotații benefice, proiectează ființa dincolo de limitele umanului. Personaje mult îndrăgite din lumea spectacolului sunt etalonul capacității noastre de a ne metamorfoza emoțiile, de a pune o barieră între suferință și anturajul imediat, în scopul de a arăta partea frumoasă a străfundurilor sufletești și de a-i bucura pe cei din jur. Griurile neutre utilizate în larghețea lor tonală susțin antinomiile acestei vieți dominate de aparențe și de forme accidentale de existență. Ideea de mască și de ascundere a omului sub alura bunăvoinței binefăcătoare este o temă tratată cu responsabilitate de artistă, o atentă observatoare a fenomenelor sociale din jur, a întâmplărilor nefaste, care îl fac pe omul de azi să fie rezervat față de semenii săi. Conectată vizual la întâmplări imediate, Tana Dinu Preșa aduce în discuție situația dramatică a unor aziluri de bătrâni din România și infatuarea celor care decid, lucrările sale atrăgând un sentiment dramatic ce domină chipurile personajelor aflate la vârsta maturității și care  și-au petrecut existența sub o dureroasă cortină a neîmplinirilor”.

Diana Cîrjaliu Meliu, medic psihiatru cu o mare notorietate în Constanța, până nu demult șefa secției de psihiatrie de la Palazu Mare, a fost mereu preocupată de artă, iar în urmă cu câțiva ani a început să-și ia foarte în serios această pasiune și să o cultive prin cursuri de ceramică și apoi un masterat în arte plastice. Prima ei expoziție personală a fost în vara anului trecut, iar prin expoziția curentă își confirmă atât vocația, cât și nota distinctivă a creației sale și prolificitatea – numărul lucrărilor arată dăruirea ei impresionantă și hotărârea de a-și asuma ca rol principal pe acela de artistă.

„O viziune care reevaluează starea de a fi a omului actual, treptele existenței sale, neînțelegerile cu sine și interogațiile provocate de lumea cotidiană, coroborează elementele discursului ceramic al Dianei Cîrjaliu Meliu, o iscoditoare a formei și a sufletului omenesc în măsura în care experiențele personale devin consonante cu sfera dinamică a artei sale.(…)

Arta sa antropocentristă se profilează pe două coordonate, una figurând recognoscibil omul, prin detalii și sugestii, prin stilizări ale portretului și ale corpului, fiecare cu mesaje argumentate vizual, cealaltă punând accent pe sentimente, pe evaluarea relației dintre structura interioară și cea exterioară a ființei. Omul însingurat, grupul și cuplul sunt entitățile care statornicesc lectura lucrărilor cu impact datorat modalităților de realizare. Diana Cîrjaliu Meliu insistă asupra iluziei de a fi pe care o oferă tehnologia actuală în ceea ce privește comunicarea, o tară apăsătoare asupra sentimentului de iubire, care devine unul conectat la aparate, transformând aproape în totalitate percepția asupra realității, care devine una marginală și distructivă, făcând ca oamenii să nu se mai înțeleagă între ei și să nu se mai recunoască decât în cadrul unor automatisme mentale. (…)Dincolo de tehnică și instrumente ce vin în ajutorul artistei în vederea conturării unui parcurs vizual, important este mesajul devenit recurent prin evocarea puterii noastre de a ne raporta la valori existențiale și de a ne alătura adevărului” – Ana Amelia Dincă.

Mai multe texte
Citește și