Revista Tomis

„Călător prin Dobrogea medievală: Dimitrie Cantemir”  – expoziție de carte și eveniment editorial

Pe 23 noiembrie, o zi cu semnificație pentru constănțeni, dată la care în urmă cu 145 de ani la Constanța  se instala administrația românească, după revenirea Dobrogei în granițele statului român, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța se va desfășura, în aula „Adrian Rădulescu”, începând cu ora 11.00, o amplă manifestare care aduce în prim-plan personalitatea domnitorului și cărturarului Dimitrie Cantemir (1673-1723). 

Evenimentul intitulat „Călător prin Dobrogea medievală: Dimitrie Cantemir” se desfășoară în contextul Anului Cultural 2023 în care se omagiază 350 de ani de la nașterea marelui cărturar și trei secole de la moartea sa.

Manifestarea este organizată în colaborare cu Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, Biblioteca Județeană Constanța „Ioan N. Roman” și Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu“ Constanța și grupul editorial Dar Development Publishing. 

În programul manifestării este inclusă expoziția cu același nume care reunește volume din colecțiile Bibliotecii  Județene „I.N.Roman“ Constanța și Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu“ Constanța, legate de viața și opera domnitorului-cărturar. Punctul de interes al expoziției îl constituie volumul „Scrisoarea Moldovei“, apărut la 19 august 1825, „în Sfînta Monastire Neamţul”, care reprezintă prima traducere în limba română a lucrării lui Dimitrie Cantemir, „Descriptio Moldaviae“. Cartea face parte din colecțiile bibliotecii județene. 

Expoziția va fi prezentată de dr. Corina-Mihaela Apostoleanu, șef serviciu în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța. Lucrarea referitoare la Dimitrie Cantemir, elaborată de prof. univ. dr. Florentina Nicolae, director al Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu”, va fi prezentată de Mădălina Nicolae.

În cadrul aceleiași expoziții, Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale pune la dispoziția publicului larg o serie de mărturii documentare legate de ceremonia de amploare organizată în Constanța pentru repatrierea osemintelor domnitorului Dimitrie Cantemir, detaliat redată de documentele extrase din fondul arhivistic Primăria Municipiului Constanța. Aceste documente se referă nu doar la demersurile inițiate de autoritățile locale cu privire la organizarea ceremoniei, ci oferă o serie de informații cu privire la  etapele ceremoniei, oficierea slujbei religioase, onorurile militare care au întâmpinat cortegiul și l-au însoțit până la gară, ilustrând astfel însemnătatea evenimentului în epocă”, precizează reprezentanții muzeului constănțean.

Repatrierea osemintelor domnitorului Dimitrie Cantemir, mort în exil în Imperiul Rus și înhumat la  biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, ctitoria sa de la Moscova, a fost făcută în vara anului 1935. În acel an, la data de 14 iunie, sosea în portul Constanța, de la Odessa, vaporul „Principesa Maria” având la bord osemintele marelui cărturar. 

La 16 iunie 1935, după oficierea unei slujbe de pomenire în port de către un sobor de preoți, s-a făcut o procesiune cu sicriul cu osemintele domnitorului  până la gara orașului, unde au fost așezate într-un vagon mortuar cu destinația Iași, unde au fost reînhumate peste o lună, la 16 august 1935. 

În cea de-a doua parte a manifestării va avea loc lansarea albumului „Dimitrie Cantemir 300“, cu un prolog semnat de dr. Claudiu Victor Turcitu, șef serviciu Arhivele Naționale ale României, apărut anul acesta în cadrul grupului editorial Dar Development Publishing.

Volumul este rodul unei ample activități de depistare în depozitele Arhivelor Naționale Istorice Centrale, dar și în depozitele unor filiale județene ale Arhivelor Naționale (Iași, Mehedinți), de unde au fost extrase și prezentate publicului cititor  o serie de documente originale, provenite din cancelaria domnească a lui Dimitrie Cantemir. Demersul editorial este completat cu material ilustrativ realizat prin reproduceri de stampe, hărți, planuri, vignete de pe tipărituri ale operelor cantemiriene, ornamente din documente, fiind prezentate și semnătura autografă a domnitorului și a diferiților urmași ai acestuia, membri ai neamului Cantemireștilor”, mai precizează organizatorii.

Mai multe texte
Citește și